MESSERSCHMITT Me-262 SCHWALBE – Stroj, který změnil historii letectví

05.05.2024

Vzácný a jediný v Evropě létající stroj o jehož účast se organizátoři snažili několik let. To proto, že se zúčastňuje jen několika málo pečlivě vybraných Leteckých dnů ročně. V minulém ročníku Leteckého dne Cheb mohla být SCHWALBE předvedena pouze v sobotu, a tak se díky mimořádnému pochopení Messerschmitt Stiftung podařilo dojednat tuto vzácnou ukázku i pro ročník 2024, což jen dokazuje velikost našeho leteckého dne.

Dvoumotorová proudová stíhačka Me-262 Schwalbe (Vlaštovka) přiletí do Chebu z bavorského Manchingu, kde sídlí Messerschmitt Stiftung (Nadace) a Muzeum, které tento stroj provozují.

Ve své době – od poloviny roku 1944 - byla Schwalbe historicky prvním sériově vyráběným a bojově nasazeným strojem, který svými výkony překonával všechno, co proti němu mohli Spojenci nasadit. Měla velice silnou výzbroj, dostatečnou obratnost a rychlostí překonávala spojenecké stíhačky o 100 a více km/hod.

Me-262 se vyráběla ve více verzích, kromě stíhací, také bitevní a průzkumné. Kromě jednosedadlových existovaly i stroje dvousedadlové pro výcvik a vybavené radarem pro noční stíhání.

Organizátoři jsou velice rádi, že tento stroj v Chebu letos znovu přivítáme také proto, že výroba těchto strojů byla za války přidělena také do Chebu. V chebské letecké továrně Flugzeug Werk Eger (FWE) se od poloviny roku 1944 vyráběla stíhací verze Me-262A-1a a prováděny přestavby na verzi Me-262A-1a/U3, což byla verze fotoprůzkumná.

Přestavba spočívala v odstranění zbraní z přídě a jejich nahrazení dvěma kamerami. Tyto kamery však přesahovaly obrys trupu, a proto je překryly dvě ‘boule’, které jsou základním rozlišovacím prvkem mezi verzí stíhací a průzkumnou. Verze A-1a/U3 se jinde než v Chebu nevyráběla.

Podle neúplných dokumentů bylo v Chebu vyrobeno 53 strojů obou verzí, velmi pravděpodobně jich však bylo víc. Jak vyplývá ze zachovalých dokumentů, kromě výroby se v továrně FWE také opravovaly poškozené stroje obou verzí. Počet opravených strojů se odhaduje na stejné číslo jako výroba.

Nasazení Me-262 do bojových akcí způsobilo Spojencům velké ztráty, především u bombardovacích svazů, které ani stíhací doprovod nedokázal ochránit. ‘Švalbinu’ bylo možné sestřelit pouze po startu nebo při přistávání, kdy ztratila své přednosti, hlavně rychlost.

To vedlo Spojence k tomu, že začali přednostně bombardovat továrny, kde se tyto stroje vyráběly.

Chebskou továrnu FWE postihly celkem 2 nálety. Při prvním v únoru 1945 byla továrna a letiště silně poškozeny, ale v březnu se podařilo výrobu obnovit. Další nálet dne 25.3.1945 už továrnu zcela zničil a ukončil tak historii Me-262 v Chebu.

Messerschmitt Me-262 sice bojovala na špatné straně, ale přesto zůstává strojem, který změnil historii letectví. Přijďte se na něj do Chebu podívat!