Příletové info

Přílet bude umožněn pouze letounům s potvrzenou registrací slotu v příslušném časovém okně a účinkujícím a letounům operujícím z LKCB se souhlasem letového ředitele. Po dobu konání akce bude pro LKCB v platnosti dočasně omezený prostor.

Časy příletů: 17. 08.
Časy příletů: 18. 08.

Přílety a odlety

  • Frekvence 120,610 MHz, volání služby: „Cheb RADIO“. Přílet bez radia není povolen.
  • Přílet po 10.00 UTC není povolen. Předem sledujte NOTAM a AIP SUP!

Přílety

Dráha v používání pro přílety 05/23 tráva, okruhy severní (05 levé, 23 pravé)! Nepřelétávat obec Podhrad, Horní Dvory a obytnou zástavbu Chebu.

Před vstupem do ATZ pilot po navázání spojení hlásí svoji imatrikulaci a polohu, následně se řídí pokyny služby „Cheb RADIO“. 
Vyčkávací prostor je 2 NM severně od letiště LKCB, okruhy pro vyčkávání levé se středem nad obcí Jindřichov, severně od D6 a severozápadně od obce Potočiště. Nevyčkávat v ose dráhy 23/24, to je prostor pro letoun „na finále“!
Po přistání opustit přistávací dráhu a dále postupovat podle pokynů marschallera.

Přestože jsou registrovaným přidělena časová okna pro přílet,  je třeba počítat i s vyčkáváním. Každý pilot dostane vlastní identifikaci a neplatí žádné poplatky ani vstup. Zbytek posádky vstupné platí.

Odlety

Dráha v používání pro odlety 05/23 tráva, okruhy severní (05 levé, 23 pravé)! Nepřelétávat obec Podhrad, Horní Dvory a obytnou zástavbu Chebu. 

Odlety hodinu před zahájením programu a v průběhu programu jsou zakázané. Všechny odlety se uskuteční po skončení programu (přibližně od 15:30 UTC). Výjimku tvoří pouze předem schválené odlety letovým ředitelem a odlety letadel vystupujících v programu.

Před spouštění motoru, pokud to bezpečnost diváků a ostatních vyžaduje,  je zapotřebí letoun vytlačit z místa stání do bezpečné polohy. Spouštění motoru, pojíždění je možné bez radiové komunikace až  na vyčkávací místo dráhy. Přitom musí pilot neustále sledovat komunikaci služby „Cheb RADIO“.
Pilot prvního letounu na vyčkávacím místě ohlásí svůj volací znak a výstupní bod z ATZ. Obdrží od služby instrukci pro odlet a pokyn pro vstupu na dráhu, následně pilot hlásí „vstup na dráhu a vzlet“, až po té vstoupí na dráhu a provede vzlet a odlet! Úkony před vzletem je třeba provádět před vstupem na vzletovou dráhu.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Chebu!